کارگزاری سهام بارز
1399/11/10
15:18
🟢در هفته اول بهمن بازدهی همه بازارها مثبت شد. طلا با 6 درصد رشد بیشترین بازدهی و بورس با 2 درصد رشد کمترین بازدهی را داشته است./اقتصاد آنلاین

🟢در هفته اول بهمن بازدهی همه بازارها مثبت شد.طلا با ۶ درصد رشد بیشترین بازدهی و بورس با ۲ درصد رشد کمترین بازدهی را داشته است./اقتصاد آنلاینانتهای خبر

0
0