تارگت بورس
1399/11/06
20:05
📊#ساوه_بروزرسانی 🔷در محدوده حمایتی 4900 قرار دارد اما اگر قیمت بالای 5500 تثبیت گردد تارگت 6700 فعال خواهد شد روند سهم را رصد کنید 💠تحلیل شخصی...

📊#ساوه_بروزرسانی🔷در محدوده حمایتی ۴۹۰۰ قرار دارد اما اگر قیمت بالای ۵۵۰۰ تثبیت گردد تارگت ۶۷۰۰ فعال خواهد شدروند سهم را رصد کنید
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۶ بهمن ماهانتهای خبر

0
0