بورس۲۴
1401/02/05
16:10
«زفکا» از فروش ماه نخست گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کشت و دامداری فکا در ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه ۴۷ میلیون تومان فروش داشت.

«زفکا» از فروش ماه نخست گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کشت و دامداری فکا در ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه ۴۷ میلیون تومان فروش داشت.زفکا
زفکا 1 ماهه 1401 خطی
انتهای خبر

0
0