تحلیل برای سود
1400/05/30
21:07
شرکت س گروه توسعه ملی | #وبانک | 📆 1400/05/30 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 19,196 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 9,300 ♦️قیمت ...

شرکت س گروه توسعه ملی | #وبانک |📆 ۱۴۰۰/۰۵/۳۰🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۱۹,۱۹۶🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۹,۳۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۴۸

انتهای خبر

0
0