نوآوران امین
1399/11/14
08:32
محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شستا: در راستای ارتقای ⁧شفافیت⁩ و اطمینان بخشی به سهام‌داران از روند رو به رشد عملکرد و سودآوری شرکت‌های شستا، برآورد عملکر...

محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شستا:


در راستای ارتقای ⁧شفافیت⁩ و اطمینان بخشی به سهام‌داران از روند رو به رشد عملکرد و سودآوری شرکت‌های شستا، برآورد عملکرد ۱۲ماهه سال ۹۹ کلیه شرکت‌های بورسی ⁧ #شستا⁩ داوطلبانه در ⁧ کدال⁩ منتشر می‌شود.


منبع :شستارسانهانتهای خبر

0
0