بتاسهم
1400/07/04
14:58
#غگیلا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-017 مورخ 1400/02/01 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/18 افزایش ...

#غگیلا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۳۶,۳۰۹ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۳۶۳۰۹ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


انتهای خبر

0
0