بورسینه
1399/08/12
13:08
📌بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/بازار همچنان بر پاشنه خرید حقوقی‌ها می‌چرخد #حقیقی_حقوقی

📌بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/بازار همچنان بر پاشنه خرید حقوقی‌ها می‌چرخد


#حقیقی_حقوقی
انتهای خبر

0
0