بورس امروز
1399/08/21
19:13
‌‌❇ انعقاد قرارداد «خوساز» با شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو 🔹به گزارش کدال بورس امروز، شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو از انعقاد قر...

❇ انعقاد قرارداد «خوساز» با شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو🔹به گزارش کدال بورس امروز، شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو از انعقاد قرارداد جدید با شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0