کافه بورس
1399/08/12
12:16
#انتخابات اولین تعداد رای گیری سه شنبه بعد از ساعت هفت بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یواش یواش اعلام میشود خبرهایی که از بیرون به نقل از سایت های...

#انتخاباتاولین تعداد رای گیری سه شنبه بعد از ساعت هفت بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یواش یواش اعلام میشودخبرهایی که از بیرون به نقل از سایت های خبری درج می شود مورد اتکا نیست .

انتهای خبر

0
0