کدال۳۶۰
1401/03/01
19:24
#فسوژ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت سوژمیران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 0 میلیون ریال از محصولات ...

#فسوژ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت سوژمیران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است▪️«فسوژ» با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۹:۲۴:۴۹ (۸۸۵۷۳۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0