بورس پرس
1401/03/04
12:12
آخرین روز معامله ۱۳ سهم قبل از مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده

در پایان معاملات امروز، نماد ۱۳ شرکت بورسی و فرابورسی برای برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، متوقف شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های هلدینگ سیدکو؛ لعابیران؛ کارخانجات دارو پخش و فولاد افزا سپاهان برای برگزاری مجمع سالانه، سپید ماکیان برای دو مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده، ارتباطات سیار ایران برای سه مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، هلدینگ میدکو؛ داروسازی تولید دارو؛ کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان و زغال سنگ پروده طبس برای دو مجمع سالانه و فوق العاده، پلی پروپیلن جم ، سرمایه گذاری مسکن و سیمان شمال برای مجمع فوق العاده، متوقف می شود.


براین اساس، "سیدکو، شلعاب، دارو، فافزا" برای تصویب صورت های مالی، "سپید" برای تصویب صورت های مالی و اصلاح اساسنامه، "همراه" برای تصویب صورت های مالی؛ انتخاب اعضای هیات مدیره و تطابق اساسنامه، "سشمال، جم پیلن، ثمسکن" برای افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه ،"میدکو، دتولید، زگلدشت، کزغال" برای تصویب صورت های مالی و تطابق اساسنامه و افزایش سرمایه ، یکشنبه هفته آینده تصمیم گیری می کنند.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0