همفکران
1400/04/13
08:34
#خبرهای_موثر 📌 ۳ میلیون دز واکسن سینوفارم در روزهای آینده راهی تهران می‌شود مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو: ۳ میلیون دز واک...

#خبرهای_موثر📌 ۳ میلیون دز واکسن سینوفارم در روزهای آینده راهی تهران می‌شودمدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو: ۳ میلیون دز واکسن سینوفارم چین ظرف روز‌های آینده وارد کشور خواهد شد.واکسن برکت مجوز تزریق اضطراری دریافت کرده و ۳۲۰ هزار دز واکسن به معاونت بهداشت تحویل داده شده است و ۴۰ هزار دز دیگر هم امروز تحویل داده می‌شود./ فارسHamfekran.com


@Agahmoshaver

انتهای خبر

0
0