حسین زمانی
1399/08/19
11:16
🔹خبری خوب برای بازار؛ قیمت گذاری دستوری در بورس کالا قرار است منتفی شود.

🔹خبری خوب برای بازار؛ قیمت گذاری دستوری در بورس کالا قرار است منتفی شود.انتهای خبر

0
0