بهنام صمدی
1399/10/05
13:06
شایعه کاهش دامنه نوسان به یک درصد توسط عضو ناظر شورای عالی بورس تکذیب شد! @BehnamSamadi_ir

شایعه کاهش دامنه نوسان به یک درصد توسط عضو ناظر شورای عالی بورس تکذیب شد!


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0