نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/24
16:18
در بازار امروز صندوقهای سرمایه گذاری با 1714.8میلیارد تومان، سرمایه گذاریها808 میلیارد تومان، انبوه سازی با 759 میلیارد تومان و محصولات شیمیایی با...

در بازار امروز صندوقهای سرمایه گذاری با ۱۷۱۴.۸میلیارد تومان، سرمایه گذاریها۸۰۸ میلیارد تومان، انبوه سازی با ۷۵۹ میلیارد تومان و محصولات شیمیایی با ۷۱۵ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را داشته اند.انتهای خبر

0
0