محمود رحمانی
1399/08/18
01:12
خبری ک تو چنلا داره سریع پخش(عکس سمت راستی) میشه ب عنوان پیشگویی سیمپسون ها درست نیست! از ارای الکترال جوبایدن به کل قسمت پخش شده متعلق به سال 20...

خبری ک تو چنلا داره سریع پخش(عکس سمت راستی) میشه ب عنوان پیشگویی سیمپسون ها درست نیست!از ارای الکترال جوبایدن به کل


قسمت پخش شده متعلق به سال ۲۰۱۲ (همون سال اوباما برای ریاست جمهوری رقابت میکرده ک از حذب دموکراتاس) و نقشه ای ک تو عکس میبینید(چپی) برای همون ساله نه پیشگویی!
انتهای خبر

0
0