همفکران
1401/01/27
10:32
#نبض_بازار دو صنعت مخابرات و زراعت از پرتقاضاهای بازار امروز به شمار می روند. #های_وب، #اخابر، #همراه، #زقیام، #تلیسه، #زکشت و #زبینا از جمله نماد...

#نبض_بازار


دو صنعت مخابرات و زراعت از پرتقاضاهای بازار امروز به شمار می روند. #های_وب، #اخابر، #همراه، #زقیام، #تلیسه، #زکشت و #زبینا از جمله نمادهایی هستند که در سقف قیمتی دنبال می شوند.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0