بورسینه
1399/09/30
18:15
🔹صندوق پالایشی یکم (#پالایش) بیشترین معاملات روز جاری را به خود اختصاص داد و بعد از آن صندوق #اعتماد آفرین پارسیان بود که دومین صندوق پرمعامله لقب ...

🔹صندوق پالایشی یکم (#پالایش) بیشترین معاملات روز جاری را به خود اختصاص داد و بعد از آن صندوق #اعتماد آفرین پارسیان بود که دومین صندوق پرمعامله لقب گرفت. صندوق با درآمد ثابت #کمند نیز در جایگاه سوم بیشترین ارزش معاملات صندوق‌های ETF قرار گرفت.🔹حقیقی‌ها معادل ۷۹میلیارد تومان واحدهای صندوق «کمند» را از حقوقی‌ها خریدند (۴۳درصد از معاملات صندوق) و اشخاص حقوقی نیز بخشی از مالکیت صندوق #اعتماد را به ارزش ۲۹میلیارد تومان به نفع خود تصاحب کردند (۱۶درصد معاملات).🔹دارندگان صندوق سرمایه گذاری در سهام #بذر امید آفرین رشد ۰.۶درصدی دارایی خود را به چشم دیدند ولی از طرف دیگر مالکان صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی (#مدیر) با زیان ۱.۵درصدی در یک‌روز مواجه شدند. هیجانات امروز همچنین باعث شد که بیشترین نوسان قیمت (۶.۹درصد) در رابطه با صندوق #مدیر در تابلو معاملات نقش ببندد.🔹دو صندوق واسطه‌گری مالی و پالایشی یکم روی هم سهم ۳۴.۸درصدی از خرید و فروش‌های صندوق‌های قابل معامله و همچنین سه میلیارد تومان ورود/خروج پول حقیقی داشتند.🔹کل ارزش معاملات صندوق‌های معامله‌پذیر در نهایت به رقم هزار و ۶۵میلیارد تومان رسید و ورود پول حقیقی ۵۸میلیارد تومان شد. لازم به ذکر است گردش بازار سهام در حدود ۱۵هزار و ۳۱۰میلیارد تومان و مقدار ورود پول حقیقی ۱۰میلیارد تومان بوده است.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0