کافه بورس
1401/03/04
13:32
قــیــمــت آیــفــونــ۱۳ بــه ۸۳مــیــلــیــون تــومــان هم رســیــد !! 🔹بــر اســاس بــررســیــ‌هاے صــورتــ‌گــرفــتــه آیــفــون ۱۳ پــرومــڪــ...

قیمت آیفون۱۳ به ۸۳میلیون تومان هم رسید !!🔹بر اساس بررسی‌هاے صورت‌گرفته آیفون ۱۳ پرومکس یک ترابایت که به پرچم‌دار بازار معروف است امروز تا سقف ۸۳ میلیون تومان هم پیش رفت. این در حالے است که دیروز این مدل در محدوده ۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.


🔹شواهد نشان می‌دهد سامانه جامع تجارت حداقل ۴۸ ساعت پس از مدت قانونے ممنوعیت ثبت سفارش، اقدام به ثبت گوشی‌هاے اپل نکرد. تا لحظه نگارش این گزارش نیز امکان ثبت سفارش وجود ندارد.


🔹وزارت صمت احتمالا از تحرکات این سامانه اطلاع کافے ندارد و یا در این وزارتخانه یک دوگانگے در تصمیم‌گیرے وجود دارد./ تجارت‌نیوز

انتهای خبر

0
0