سیگنال یاب روزانه
1401/02/21
12:47
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: ملت، وغدیر، حکشتی، شپاکسا، فزر، غزر، بفجر 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: شستا، شبندر، فولاد، ختوقا، شتران، بپاس، وپاسار

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:ملت، وغدیر، حکشتی، شپاکسا، فزر، غزر، بفجر🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:شستا، شبندر، فولاد، ختوقا، شتران، بپاس، وپاسار

انتهای خبر

0
0