حسین زمانی
1399/08/18
00:37
کلوند هفتگی : واکنش‌های دقیق به کف ترند صعوی و برگشت پس از شکسته شدن خط روند ، به همراه واگرایی مثبت اندیکاتور MACD.

کلوند هفتگی : واکنش‌های دقیق به کف ترند صعوی و برگشت پس از شکسته شدن خط روند ، به همراه واگرایی مثبت اندیکاتور MACD.انتهای خبر

0
0