بورس۲۴
1400/09/22
14:27
توضیحات «زفکا» در خصوص صورتهای مالی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کشت و دامداری فکا اعلام نمود که دلایل تغییر سود و زیان عملیاتی ناشی از افزایش نرخ فروش محصول اصلی و افزایش در مقدار تولید محصول اصلی می باشد.

انتهای خبر

0
0