بتاسهم
1401/03/07
22:39
بررسی_گزارش_کدال #شیران ✅ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 7,348,724 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه ...

بررسی_گزارش_کدال #شیران✅ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در اردیبهشت ماه به درآمد فروش ۷,۳۴۸,۷۲۴ میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۴۴٪ تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر ۷۱.۱٪ نشان می دهد.✅ جمع مبلغ فروش شیران در دوره ۵ ماهه به ۲۴,۵۲۹,۷۰۷ میلیون ریال رسیده است که تغییر۱۱.۳٪ نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.شیران در این ماه ۴۸۵۰ تن الکیل بنزن خطی (داخلی) را به فروش (داخلی) رساند که تغییر ۱۷.۵۸٪ نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۸.۰۳٪ تغییر داشته است.📈 آخرین قیمت سهم ۲۰۱۱ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۶.۲٪ می باشد.انتهای خبر

0
0