کدال۳۶۰
1399/08/19
15:51
#غمینو معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع غذائي مينو شرق - نماد: غمينو 1399-08-19 15:51:0...

#غمینو


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت صنایع غذایی مینو شرق - نماد: غمینو۱۳۹۹-۰۸-۱۹ ۱۵:۵۱:۰۶ (۶۹۰۵۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0