حامیان بورس ایران
1401/05/31
22:13
#فوری #برجام بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده است که دولت آمریکا از مواضع اخیر ایران و نرمش دولت ایران خشنود است و حفره های اختلافی کم ...

#فوری #برجامبلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده است که دولت آمریکا از مواضع اخیر ایران و نرمش دولت ایران خشنود است و حفره های اختلافی کم شده است توافق از همیشه نزدیکتر است. آمریکا پس از مشورت با متحدین خود به پیشنهادات ایران، پاسخ خواهد داد.انتهای خبر

0
0