خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/09/02
20:30
شرکت س گروه توسعه ملی | #وبانک | 📆 1399/09/02 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 16,282 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 9,430 ♦️قیمت بر خالص ارزش د...

شرکت س گروه توسعه ملی | #وبانک |📆 ۱۳۹۹/۰۹/۰۲🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۶,۲۸۲🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۹,۴۳۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۵۷➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0