کدال۳۶۰
1401/02/30
18:18
#قتربت اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1401/01/31 (حسابرسی نشده) شرکت قند تربت حیدریه ▪️ شرکت قند تربت حیدریه در د...

#قتربت


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت قند تربت حیدریه

▪️ شرکت قند تربت حیدریه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به ازای هر سهم ۹۶۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷٪ افت داشته است.▪️ «قتربت» با سرمایه ثبت شده ۱۴۷,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مبلغ ۱۴۱,۶۹۵ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۸:۱۹:۴۹ (۸۸۴۰۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0