بورس۲۴
1401/03/18
09:31
تغییر گروه افشائیه منتشر شده بانک رسالت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک قرض الحسنه رسالت اعلام نمود با توجه به الزام سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام آثار سود و زیان مجوز فعالیت در بازار بین بانکی این بانک که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و بعنوان اطلاعات با اهمیت گروه الف از طرف این بانک منتشر گردید در این مرحله افشای اطلاعات از نوع الف به ب تغییر می یابد.

تغییر گروه افشائیه منتشر شده بانک رسالت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک قرض الحسنه رسالت اعلام نمود با توجه به الزام سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام آثار سود و زیان مجوز فعالیت در بازار بین بانکی این بانک که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و بعنوان اطلاعات با اهمیت گروه الف از طرف این بانک منتشر گردید در این مرحله افشای اطلاعات از نوع الف به ب تغییر می یابد.وسالت
انتهای خبر

0
0