تی اس ای پرس
1399/08/11
21:16
📌 مهم؛ جلسه نایب رییس مجلس با مدیران بازار سرمایه و دادستان تهران عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس هر دو هفته یکبار بررسی می...

📌 مهم؛ جلسه نایب رییس مجلس با مدیران بازار سرمایه و دادستان تهرانعملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس هر دو هفته یکبار بررسی می‌شود🔹قاضی‌زاده در تشریح نشست مشترک با سازمان بورس و دادستانی تهران: در این جلسه مقرر شد، سازمان بورس اطلاعات موردنیاز دادستانی درباره شفافیت عملکرد فعالان حقوقی بازار را تهیه و به دادستانی ارایه دهد.🔹از آنجا که کشف برخی از جرایم و تخلفات سازمان بورس به اطلاعاتی نیاز دارد که نمی‌تواند مستقیما تهیه کند و به همکاری دادستانی نیاز دارد، مقرر شد دادستانی برای تهیه این اطلاعات همکاری لازم را داشته باشد.🔹براساس تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز، مقرر شد رابطی میان دادستانی و سازمان بورس ایجاد شود تا با یکدیگر در ارتباط باشند؛ وضعیت عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس و اقدامات سازمان بورس و دادستانی هر دو هفته یک بار با برگزاری جلسات بررسی می‌شود.


_بورس‌نیوز


@TsePressانتهای خبر

0
0