کدال۳۶۰
1401/06/01
12:24
#خپارس معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پارس خودرو - نماد: خپارس 1401-06-01 12:24:45 (926500)...

#خپارس


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پارس خودرو - نماد: خپارس۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۲:۲۴:۴۵ (۹۲۶۵۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0