سهم گلچین
1399/10/07
10:11
قدرت خریدار بر فروشندگان غلبه کرد... اکنون نظاره گر اقبال نقدینگی به سطوح قیمتی جذاب نمادهای بزرگ و کوچک هستیم، بطوری که شاهد کاسته شدن افت محسوس ش...

قدرت خریدار بر فروشندگان غلبه کرد...


اکنون نظاره گر اقبال نقدینگی به سطوح قیمتی جذاب نمادهای بزرگ و کوچک هستیم، بطوری که شاهد کاسته شدن افت محسوس شاخص کل و قرار گرفتن آن در نزدیکی سطح ۱ میلیون و ۴۱۴ هزار واحد هستیم.


نمادهای #شستا و #نوری توانستند در این دقایق فشار افت شاخص کل را فروکش کنند.انتهای خبر

0
0