کدال۳۶۰
1401/02/20
13:34
#خدیزل #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت بهمن دیزل ▪️ شرکت بهمن دیزل در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 به ...

#خدیزل


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت بهمن دیزل
▪️ شرکت بهمن دیزل در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱,۲۴۰ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰٪ افت داشته است▪️ «خدیزل» با سرمایه ثبت شده ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۹,۹۲۰,۹۲۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۹,۹۲۰,۳۹۴ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۱۳:۳۴:۴۸ (۸۶۹۲۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0