کدال۳۶۰
1401/01/10
13:58
#اپرداز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪️ شرکت آتیه داده پرداز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 409,575 میلیون ری...

#اپرداز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪️ شرکت آتیه داده پرداز طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۴۰۹,۵۷۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۴٪ افزایش داشته است.▪️«اپرداز» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۳۲۴,۴۱۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۱-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۶ (۸۶۵۵۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0