بانی فام
1399/10/08
13:29
#كرمان (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال9% سود تا محدوده 96926 ریال در صورت نزول قیمت احتمال12% ضرر تا محدوده 77613 ر...

#کرمان


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۹٪ سود تا محدوده ۹۶۹۲۶ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۱۲٪ ضرر تا محدوده ۷۷۶۱۳ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0