سهم گلچین
1399/10/29
09:02
مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي (ذوب1) حداكثر تا تاريخ 1399/11/12 تعليق شد.

مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی (ذوب۱) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تعلیق شد.


انتهای خبر

0
0