اسمارت بورس
1399/09/18
19:59
#دتولید داروسازي توليد دارو #دتولید پس از برخورد با خط 38 فیبو , میانگین 100 و محدوده حمایتی قیمت برگشت پیدا کرده است و پتانسیل رشد را دارد . 🌀

#دتولید


داروسازی تولید دارو#دتولید پس از برخورد با خط ۳۸ فیبو , میانگین ۱۰۰ و محدوده حمایتی قیمت برگشت پیدا کرده است و پتانسیل رشد را دارد .🌀انتهای خبر

0
0