کدال۳۶۰
1401/03/10
17:54
#خمهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت مهرکام پارس با فایل های پیوست منتشر شد ...

#خمهر


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت مهرکام پارس با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۷:۵۴:۴۷ (۸۸۸۱۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0