کدال۳۶۰
1399/10/06
20:20
#سشمال #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت سیمان شمال طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 240,656 میلیون ریال از ...

#سشمال


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت سیمان شمال طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۲۴۰,۶۵۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶۵٪ افزایش داشته است.▪️«سشمال» با سرمایه ثبت شده ۱,۲۹۰,۰۸۵ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۲,۴۰۲,۷۳۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۶ ۲۰:۲۰:۰۵ (۷۰۶۵۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0