مدت: 30 ثانیهحجم: 1.9 مگابایت
اقتصاد آنلاین
1399/11/13
08:58
📌روحانی: حضرت امام (ره) به خوبی می‌دانست که قدرت نرم بر قدرت سخت پیروز خواهد شد و او قدرت نرم را برگزیده بود

📌روحانی: حضرت امام (ره) به خوبی می‌دانست که قدرت نرم بر قدرت سخت پیروز خواهد شد و او قدرت نرم را برگزیده بود
انتهای خبر

0
0