کارگزاری سهام بارز
1399/11/15
08:58
#مس_جهانی ✅قیمت مس جهانی طبق نمودار مذکور، در روند صعودی خود که حدودا از سال قبل شروع کرده است، در حرکت است که حمایت های این روند، محدوده ۷۶۰۰ و ...

#مس_جهانی✅قیمت مس جهانی طبق نمودار مذکور، در روند صعودی خود که حدودا از سال قبل شروع کرده است، در حرکت است که حمایت های این روند، محدوده ۷۶۰۰ و ۷۳۰۰ خواهد بود.
انتهای خبر

0
0