بورس نامه
1399/10/29
09:41
#وخارزم در این بازار سراسر منفی قدرت خریدار خوبی داره✅

#وخارزم در این بازار سراسر منفی قدرت خریدار خوبی داره✅


انتهای خبر

0
0