کارگزاری آبان
1401/02/25
07:10
📊#قشکر اطلاعیه 1401/02/24 *شکر* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/...

📊#قشکر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴


*شکر*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)


مرجع تغییر قیمت ها:سازمان جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی


نوع مواد اولیه/خدمات:خرید چغندر بهاره


قیمت قبلی:۱۲,۴۷۶ ریال


قیمت جدید:۱۷,۰۰۰ ریال


مبلغ کل خدمات/ مواد خربداری شده در سال مالی قبل:۱,۸۷۸,۶۸۳ میلیون ریال


نسبت بهای تمام شده خدمات/ مواد به کل بهای تمام شده خدمات/ مواد شرکت در سال مالی قبل: ۸۱ درصد


شرح:ضمنا علاوه بر بهاء چغندر می بایست به ازای هر یک تن چغندر خریداری مقدار ۲ کیلوگرم شکر با نرخ ۲۲.۰۰۰ ریال و مقدار ۲۰ کیلوگرم تفاله با نرخ ۸.۰۰۰ ریال تحویل گردد . نرخ فروش شکر مصوب شده در حال حاضر ۱۳۲.۰۰۰ ریال می باشد . نرخ شکر با توجه به قیمت خرید چغندر در سال جدید ۱۸۰.۰۰۰ ریال عنوان گردیده ولی تاکنون هیچگونه بخشنامه ای ابلاغ نگردیده است .
انتهای خبر

0
0