بورسینه
1399/08/12
15:08
📌ارزش سهام عدالت من (۱۲ آبان ماه) 🔹ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۰ درصد (۲۰۵هزار تومان) کاهش داشت. 🔹به این ترتیب ارزش سبد ۵۳۲هزار تومان...

📌ارزش سهام عدالت من (۱۲ آبان ماه)🔹ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۰ درصد (۲۰۵هزار تومان) کاهش داشت.


🔹به این ترتیب ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۸۸۹هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۶۲۷هزار تومان رسید.


🔹با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۹۳۳هزار تومان رسیده است.
انتهای خبر

0
0