وارن بافت
1401/05/30
12:08
دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن از هفته آینده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن با تامین زمین های جدید خبر...

دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن از هفته آینده


معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن با تامین زمین های جدید خبر داد و گفت: ثبت نام یک میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی دارای شرایط چهارگانه در طرح نهضت ملی مسکن قطعی شد.انتهای خبر

0
0