کارگزاری آبان
1401/05/31
07:38
📊#غچین اطلاعیه 1401/05/30 *مجتمع کشت و صنعت چین چین* 12ماهه منتهی به 1401/03/31(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۰۰ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود عدم...

📊#غچین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*مجتمع کشت و صنعت چین چین*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۰۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


عدم تغیر سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0