بتاسهم
1399/10/29
12:03
بورس #کالا در 9 ماهه 838 ریال سود محقق کرده است .

بورس #کالا در ۹ ماهه ۸۳۸ ریال سود محقق کرده است .


انتهای خبر

0
0