بورسینه
1400/09/06
12:48
🔹در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۵۳۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد سه هزار و ۴۶۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۵درصد یعنی ۸۶...

🔹در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۵۳۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد سه هزار و ۴۶۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۵درصد یعنی ۸۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۵درصد از کل معاملات شد.🔹بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» و «سرمایه گذاری‌ها» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «استخراج کانه‌های فلزی» و «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.🔹سه نماد #شستا، #فسبزوار و #سمگا لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به #تجلیح، #انرژی۳ و #فولاد معطوف بود.🔹مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی معادل ۳۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران با برتری ۱۳میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.🔹امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۲۱ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۲۳نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۶۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۵۱۰میلیارد تومان بود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0