نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/27
14:43
🔻بازدهی صندوق های سرمایه گذاری ▫️ ( سهامداران عزیز خیلی نگران نباشید.صندوق ها با برترین تیم های مدیریت بازار این بازدهی را داشتند.خیلی ناامید نشوی...

🔻بازدهی صندوق های سرمایه گذاری▫️ ( سهامداران عزیز خیلی نگران نباشید.صندوق ها با برترین تیم های مدیریت بازار این بازدهی را داشتند.خیلی ناامید نشوید😃)@bourse_hosein_zamaniانتهای خبر

0
0