تکسهم ۹۸
1399/11/14
16:54
#فباهنر حمایت ها: 4634_4360_4130 تومان حفظ حمایت اول خیلی براش اهمییت داره مقاومت ها: خطوط قرمز 6290_7700_8620 تومان 1399/11/14 @tamsahm_98 ...

#فباهنر


حمایت ها:


۴۶۳۴_۴۳۶۰_۴۱۳۰ تومان


حفظ حمایت اول خیلی براش اهمییت دارهمقاومت ها:


خطوط قرمز


۶۲۹۰_۷۷۰۰_۸۶۲۰ تومان۱۳۹۹/۱۱/۱۴@tamsahm_۹۸پیج اینستاگرام👇


https://www.instagram.com/taksahm_۹۸?r=nametagانتهای خبر

0
0