ایچیموکو و الیوت
1399/09/23
08:42
#سیمرغ-ماهانه=>قیمت باید به تنکانسن برسد که فلش قرمز هست و حدود 2800 تومان=

#سیمرغ-ماهانه=>قیمت باید به تنکانسن برسد که فلش قرمز هست و حدود ۲۸۰۰ تومان=انتهای خبر

0
0